2012-06-19 15:27 #0 av: bgtommyalm

Time For Print eller enkelt översatt "tid för/mot bilder är ett vanligt sätt för modeller och fotografer att arbeta tillsammans och då finns det en del att ta i beaktande för båda parter.

TFP bygger på att både fotograf och modell har behov av varandras tjänster utan att det kostar arvode för någondera parten. Du som fotograf kan vilja testa ett nytt objektiv eller utöka din portfolio. Modellen i sin tur kan behöva fler eller annorlunda bilder i sin portfolio. Detta är ett mycket vanligt sätt att arbeta och för amatörer det enda vettiga sättet med tanke på lön, ersättning och inte minst skattetekniskt.

Det är viktigt att överenskommelsen blir ömsesidig så att ingen av parterna känner sig utnyttjad. Tiden modellen ställer till förfogande bör ersättas med ett rimligt antal bilder både på papper och som filer. Det är mycket viktigt att skriva en modellrelease som noga klargör bådas rättigheter och skyldigheter. Om detta finns en särskild artikel